Welkom

Op de site van de classicale werkgroep Kerk en Israël van de Classis Hardenberg.

 

Beste lezer, fijn dat u ons gevonden hebt op het wereldwijde digitale netwerk en interesse toont om kennis te nemen van het doel en de functie van deze website.

Met deze site wil de werkgroep op een eigentijdse manier vorm geven aan de “onopgeefbare verbondenheid met het volk van Israël” Deze indrukwekkende woorden worden in de Kerkorde van de PKN, waar wij als Classicale werkgroep deel van uitmaken, in verschillende artikelen nader uitéén gezet. Aanbevelingen, die, om zo te zeggen, in de praktijk vorm moeten krijgen.
Daar ligt juist, ook voor onze werkgroep de uitdaging, want binnen de kerk, en zeker daar buiten, wordt over bovengenoemde “verbondenheid” nogal verschillend gedacht. Op zichzelf is dat heel boeiend, maar het kan soms ook heel lastig zijn om daar een beleid en een werkplan op te baseren. We merken dat steeds in onze vergaderingen, als wij ons met elkaar verdiepen in onderwerpen die ons b.v. door de PKN uitgave “Kerk en Israël onderweg” worden aangereikt.
Toch lukt het de werkgroep steeds weer om daar al is het soms moeizaam, een weg in te vinden.

Mede met  behulp van deze website kunt u daar kennis van nemen.
Zo organiseert de werkgroep jaarlijks in mei een excursie naar een stad of gebied met een boeiende Joodse geschiedenis waarin beide aspecten; Kerk en Synagoge een rol in spelen. Daarnaast wordt er door de werkgroep elk jaar bijzondere aandacht besteed aan de “Israëlzondag”

De activiteiten die door de werkgroep worden geörganiseerd, kunt u vinden onder het Menukopje “Agenda”
Onder “Over ons” wordt een overzicht gegeven van de kerkelijke gemeenten die onder de Classis Hardenberg vallen met een link naar de website van de diverse gemeenten. In het submenu “De leden van de werkgroep” stellen zij zich voor. 

Onder het kopje “Verslagen” wordt verslag gedaan van activiteiten die door de werkgroep werden geörganiseerd. 

In “Fotoalbum” worden, indien beschikbaar, foto’s getoond van door de werkgroep geörganiseerde activiteiten of daaraan gerelateerd zijn. 

In de rechter zijkolom van de startpagina vindt u wetenswaardigheden. Hier brengen we activiteiten onder de aandacht die in andere pagina's van deze site verder worden uitgewerkt, maar ook zaken waarin de werkgroep geen partij is, maar die wel interessant zijn om te weten.

Onze website is nog volop in ontwikkeling en zal hier en daar nog worden uitgebreid. We hopen daarom dat u ons regelmatig zult bezoeken.
Reacties kunt u kwijt onder “Contact”

 

Excursie Oost Groningen

Op donderdag 18 mei organiseert de classicale werkgroep Kerk & Israël haar jaarlijkse excursiereis.
Dit jaar staat Oost Groningen op het programma.

Klik hier voor meer informatie